โปรแกรมรักษาสิว

ปัญหาสิวเป็นปัญหาเรื้อรังที่ยากจะรักษา ให้หายขาด อาจจําเป็นที่จะต้องใช้การ รักษาแบบผสมผสาน ทั้งจากยาทา ยากิน หรือยาฉีด และการปรับพฤติกรรม ขึ้นอยู่กับ ระดับความรุนแรงของปัญหาสิวของแต่ละคน ปรึกษาแพทย์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ Daisy Clinic การรักษาสิวของเรา ผู้รับการรักษาสิวจะได้รับการประเมิน ระดับความรุนแรงของสิวกับแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญทุกครั้ง เพื่อรับคําแนะนํา ในการรักษาที่เหมาะสมกับตนเอง ที่สุด ก่อนการตัดสินใจรักษา

Leave a Reply