คลีนิกรักษาสิว บางปะกง

โปรแกรมรักษาสิว

ปัญหาสิวเป็นปัญหาเรื้อรังที่ยากจะรักษา ให้หายขาด อาจจําเป็นที่จะต้องใช้การ รักษาแบบผสมผสาน ทั้งจากยาทา ยากิน หรือยาฉีด และการปรับพฤติกรรม

1 2 3 4