Mask Aurora

มาส์กทองคําสุดพรีเมี่ยมโดย เดซี่คลินิก ใช้ทองคําแท้บริสุทธิ์  99.99% (cosmetic grade) เกรดเดียวกับที่ใช้ทําเครื่องสําอางค์ราคาแพง ผสานกับ เครื่อง Electroporation ซึ่งเป็น เทคโนโลยีใหม่ในการผลักสารบํารุง เข้าสู่ผิวโดยไม่ต้องใช้เข็ม คือให้ซึม ผ่านเข้าสู้ผิวหนังโดยใช้กระแสไฟฟ้าใน ระดับที่ปลอดภัย หน้ากระชับเนียนนุ่มเห็นผล ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทํา

Mask Aurora 599 BAHT/ครั้ง

Leave a Reply