Made Collagen

ประโยชน์ของ MADE

1.ล้างสารพิษและเซลล์เสื่อมสภาพที่ตกค้างในผิว

2.กระตุ้นการไหลเวียนเลือด

3.ฟื้นฟูพร้อมปรับสมดุลผิวหน้า

4.บํารุงลํ้าลึกถึงชั้นเซลล์ ให้ผิวเนียนนุ่ม สดใส เปล่งปลั่ง

 

ครั้งละ 1,900 บาท ปกติ 3,000 บาท

คอร์ส 5 ครั้ง  9,000 บาท ปกติ 15,000 บาท

Leave a Reply